Investera i fastigheter

Investera i fastigheter

Här ger vi dig tips och guider på hur du kan investera i fastigheter och vilka alternativ som är bäst för dig som privatsparare. Fastigheter har i hundratals år varit en populär investering som gjort många rika. Intäkterna från hyror är stabila vilket gör att fastighetsbolag kan ge en hög utdelning eller växa genom att köpa fler fastigheter. Häng med, här nedanför går vi igenom olika sätt som du kan investera i fastigheter.

Fastighetsfonder

För dig som inte vill äga fastigheter själv så är det enklaste sättet att investera i fastigheter via fastighetsfonder. Du sparar tid genom att en fondförvaltare väljer vilka fastighetsaktier som fonden ska investera i. Här kommer en topplista på de bästa fastighetsfonderna senaste tio åren:

FastighetsfondUtv. 5 årAvgift
1.Länsförsäkringar Fastighetsfond+148%1,40%
2.PriorNilsson Realinvest+144%1,60%
3.Carnegie Fastighetsfond Norden+126%1,60%
4.Odin Fastighet´120%1,50%
5.IKC Fastighetsfond+106%1,00%

Riskvarning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fastighetsaktier

Du som är lite mer intresserad och är beredd på att lägga ner tid på att analysera fastighetsaktier så kolla in topplistan över bästa fastighetsaktier senaste fem åren:

FastighetsaktieUtv. 10 årStörsta ägare
1.Sagax B+2016%David Mindus
2.Fast Balder B+1848%Erik Selin
3.Fastpartner A+432%Sven-Olof Johansson
4.Corem B+352%Rutger Arnhult
5.Wallenstam+333%Hans Wallenstam

Riskvarning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vi har många fina fastighetsbolag noterade på börsen i Sverige och fördelen är att de flesta är familjeägda vilket ger långsiktighet och stabilitet. Att investera direkt i fastigheter är kapitalintensivt och kräver mycket kunskap och tid, därför är ett bra alternativ att köpa små andelar av fastighetsbolag över börsen istället. Med dagens låga avgifter för aktiehandel så kan du köpa små aktieposter på 50-100 kr st. På det sättet tar du rygg på self-made fastighetsmiljardärer som David Mindus, Erik Selin och Sven-Olof Johansson.

För dig som gillar utdelningar så har fastighetsaktierna Castellum och SBB direktavkastningar på 2-4% per år. Castellum delar ut två gånger per år och SBB ger ut utdelningar fyra gånger per år (varje kvartal). Det märks att många gillar stabila utdelningar från fastighetsaktier då Castellum och SBB är de mest ägda fastighetsaktierna hos nätmäklaren Avanza. För fler tips kolla in hela listan på fastighetsaktier som går att handla hos Avanza.

Är det bra att investera i fastigheter?

Investering i fastigheter kan vara en bra idé för vissa personer, men det är viktigt att notera att det finns vissa risker och utmaningar associerade med det.

Fördelar med att investera i fastigheter:

 • Möjlighet till stabil avkastning: Fastigheter kan ge en stabil avkastning i form av hyresintäkter och värdestegringar.
 • Inflationsskydd: Fastigheter är ofta en inflationstålig investering eftersom hyresnivåer och fastighetspriser ofta höjs i takt med inflationen.
 • Diversifiering: Fastigheter kan vara en bra komplement till andra investeringar och hjälpa till att diversifiera en portfölj.

Risker och utmaningar:

 • Kostnader: Det kan vara dyrt att köpa och underhålla fastigheter, inklusive skatter, försäkringar och reparationer.
 • Vakanser: Fastigheter kan vara utan hyresgäster under vissa perioder (så kallad vakans), vilket kan leda till förlorade hyresintäkter.
 • Ökande räntor: Ökande räntor kan påverka fastighetspriser negativt och minska avkastningen på investeringen.
 • Reguljära inspektioner: Det kan vara kostsamt och tidkrävande att följa alla regler och bestämmelser som gäller för fastigheter. Juridik och fastighetsrätt är viktigt att lära sig för att inte göra kostsamma misstag.

Så i allmänhet, fastigheter kan vara en bra långsiktig investering, men det är viktigt att göra en noggrann undersökning och förstå de risker och möjligheter som finns innan man investerar. Det är också viktigt att ha en långsiktig strategi och att förstå hur fastigheter påverkas av marknaden och ekonomin.

Kan man bli rik på fastigheter?

Det är möjligt att bli rik genom att investera i fastigheter, men det kräver ofta tid, kunskap, tajming och hårt arbete. Många som har blivit rika genom fastigheter har gjort det genom att bygga upp en portfölj av fastigheter över tid och genom att skapa värde i fastigheterna genom att renovera eller utveckla dem och på så vis höja hyrorna.

Det är också viktigt att notera att det inte finns någon garanti för att bli rik genom fastigheter eller någon annan investering. Fastighetsmarknaden kan vara volatil och det finns alltid en risk för förluster. Det är viktigt att göra en noggrann undersökning, förstå marknaden och ha en långsiktig strategi när man investerar i fastigheter.

Det är också viktigt att ha en balanserad portfölj, det är inte bra att satsa alla sina pengar på en enda investering. Diversifiering är viktigt för att minska risken och få en stabil avkastning på sin investering.

Rika investerar i fastigheter

Att investera i fastigheter är en långsiktig verksamhet med värdeökningar och hyror som ger en stabil avkastning till vad många anser en låg risk. Den låga risken baseras på efterfrågan av hyresgäster och att intäkterna kommer in varje månad. Kassaflödena är därför goda till att betala räntor på lån (som är den stora risken). Affärsmodellen är enkel och lokal vilket bankerna gillar.

Många av världens rikaste personer har investerat i fastigheter och historiskt har fastigheter varit en trygg tillgång. Det krävs dock ett ordentligt startkapital på 5-10 miljoner kronor för att ens börja köpa objekt. Dessutom finns stordriftsfördelar med fastigheter, vilket gör det svårt för den mindre spelaren att etablera sig.

Fördelar med att äga hyresfastigheter i bolagsform

 • Nedskrivningar och avskrivningar som minskar vinsten och skatten
 • Du slipper använda 100% eget kapital, istället kan du låna från banken
 • Bankerna gillar att låna pengar till fastigheter då de är lätta att räkna på och är lätta att ta över
 • Räntan räknas som en kostnad och är avdragsgill
 • Hyrorna kommer in varje månad/kvartal så kassaflödena är starka och förutsägbara

Få skydd mot inflation på köpet

Eftersom en fastighet är en realtillgång eller så kallad fast egendom med mark och byggnader så följer värdet med upp vid prisuppgångar (inflation). När priserna ökar i samhället så kan man höja hyrorna och därmed ökar värdet på hyresfastigheterna. Även fastigheter inom skog och lantbruk har varit skyddande i länder som haft hyperinflation.

Ofta är det de familjer som ägt mark som klarat sig genom en tid av hyperinflation och oro. Problemet har historiskt varit att kunna skydda sina ägor då brotten ökar och riktas mot de som äger mark och bostäder. Men de som investerat i fastigheter har klarat sig genom ekonomiska kriser och kunnat efterlämna sig ett arv till nästa generation. Tricket är att klara räntebetalningarna och bygga upp det egna kapitalet snabbt så att banken inte tar tillgången från dig.

Hur investerar man i fastigheter?

Det finns flera sätt att investera i fastigheter:

 1. Direktinvestering: Att köpa en fastighet och äga den direkt. Detta kan innebära att man köper en bostadsfastighet, lokal eller ett kommersiellt kontor.
 2. Fastighetsfonder: Att investera i en fastighetsfond där man äger en del av fastigheterna i fonden. Fastighetsfonder är vanligtvis mer diversifierade och kan innebära lägre risk jämfört med att äga en fastighet direkt.
 3. REIT: Real Estate Investment Trusts (REITs) är ett annat sätt att investera i fastigheter. REITs är börsnoterade företag som investerar i fastigheter och ger investerare möjlighet att ta del av fastighetsmarknadens avkastning.
 4. Crowdfunding: Att investera i fastigheter genom crowdfunding, vilket innebär att samla in pengar från många människor för att finansiera ett projekt eller en verksamhet.

Hur mycket pengar behöver man för att investera i fastigheter?

Det beror på vilken typ av fastighet man vill investera i och på vilket sätt man väljer att investera. Direktinvestering i en fastighet kan kräva en stor mängd kapital (3-5 miljoner), medan investering i fastigheter via en fond eller ett REIT kan kräva mindre kapital.

Kostnaden för att köpa en fastighet kan variera kraftigt beroende på plats, storlek och skick. En bostadsfastighet i ett stadsområde kan kosta 5-10 miljoner kronor, medan en kommersiell fastighet i samma område kan kosta 10-200 miljoner eller mer.

Det finns också möjligheter att investera i fastigheter med lågt kapital, t.ex. genom crowdfunding eller genom att bli delägare i en fastighet tillsammans med andra investerare. Detta kan vara ett bra sätt att komma igång med fastighetsinvesteringar utan att behöva investera en stor summa pengar.

Men oavsett hur man väljer att investera i fastigheter, det är viktigt att ha tillräckligt med kapital för att täcka kostnaderna för att köpa och underhålla fastigheten, inklusive skatter, försäkringar och reparationer. Det är också viktigt att ha tillräckligt med kapital för att klara eventuella förluster eller svängningar i marknaden.

Efterfrågan på bostad

I Sverige finns i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö en större efterfrågan än vad utbudet tillåter, det har gjort att bostadspriserna ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Även skattelättnader och ränteavdrag har bidragit till prisuppgången i Sverige. Det är också dyrt att bygga och för privata aktörer är det svårt att få lönsamhet i det. Trenden har dock varit att mindre byggföretag har köpt små hyresfastigheter och renoverat för att sedan hyra ut. 

Kommunerna har inte kunnat förse sina invånare med lägenheter och regeringen har försökt stimulera villaägare till att hyra ut sina hus eller bygga Attefallshus på sin tomt. Experter menar året 2016 att det finns en bostadsbubbla i Sverige och IMF (International Monetary Fund) har varnat oss för att vi måste bromsa prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Lokaler till företag

När det gäller efterfrågan på lokaler till företag så är det mest troligt att kontorslokaler kommer ha en stabil efterfrågan eftersom tjänstesektorn fortsätter växa. Butikslokaler har en mindre efterfrågan utanför storstäderna då den strukturella förändringen med e-handel och köpcentrum har förändrat konsumenternas beteende. Även industrilokaler har det tufft då svensk industri har flyttat utomlands till länder som har billigare arbetskraft och lägre skatter på personal och vinster. Underleverantörerna som normalt hyr lokaler på mindre orter har därför fått mindre uppdrag.

Är det bättre avkastning på att investera i lagerlokaler och lokaler för lätt industri jämfört med kontorslokaler?

Lagerlokaler och lokaler för lätt industri kan ha en stabilare efterfrågan och uthyrningspriser jämfört med kontorslokaler. Efterfrågan på lager- och industriområden påverkas oftast av företagens distributionsbehov och e-handelns tillväxt, vilket kan vara mer konstant än efterfrågan på kontorsutrymmen som kan påverkas av ekonomiska svängningar och trender i arbetsmiljön (efter Corona har en strukturell förändring skett som gör att folk jobbar mer hemifrån).

Lagerlokaler och lätt industriella fastigheter kan kräva mindre underhåll och ha lägre driftskostnader jämfört med kontorslokaler. Detta beror delvis på att lagerlokaler och industriella fastigheter har färre komplexa installationer och inredningsdetaljer än kontorsutrymmen.

Fastighetsbolag på börsen

De som inte vill investera direkt kan köpa andelar i ett fastighetsbolag på börsen. Kända bolag på Stockholmsbörsen är Kungsleden, Castellum, Wallenstam och Hufvudstaden. Fördelar med att investera i noterade aktier är att du slipper ansvaret för den operationella driften. Du får förhoppningsvis din värdeökning och utdelning varje år och är ledningen duktig så kan avkastningen till och med bli bättre än om du direktinvesterar i lägenheter eller hus. De börsnoterade fastighetsbolagen kan köpa större fastighetsprojekt och paket av fastigheter vilket får ner prislappen.

Köper du enskilda fastigheter är priset ofta högre liksom risken med hyresgästerna och finansieringen. Nackdelar med att investera på börsen är att du inte får skattefördelarna eller kan utöva makt och ta beslut över hur pengarna ska allokeras. Du får heller inte njuta av byggnaderna eller känna dig stolt över att du tillgodoser människor en bostad, den känslan ska man inte underskatta. Alternativen till att investera direkt i fastigheter har ökat och idag finns flera olika sätt att få en del av vinsten.

Investera i hyresfastigheter

Investering i hyresfastigheter är ett sätt att investera i fastigheter och ta del av hyresintäkter. Det innebär att man köper en fastighet och hyr ut den till andra personer eller företag. Detta kan vara ett bra sätt att skapa passiv inkomst och få en stabil avkastning på investeringen.

Här är några saker att tänka på när man investerar i hyresfastigheter:

 • Läge: Välj en lämplig plats för fastigheten, t.ex. ett område med hög efterfrågan på hyresbostäder eller kommersiella lokaler.
 • Intäktspotential: Gör en noggrann undersökning av fastighetens intäktspotential genom att titta på hyresnivåer och efterfrågan i området.
 • Kostnader: Beräkna kostnaderna för att köpa och underhålla fastigheten, inklusive skatter, försäkringar och reparationer.
 • Ränta: Jämför räntor för att få bäst möjliga avkastning på investeringen.
 • Långsiktigt tänkande: Ha en långsiktig strategi för investeringen, tänk på att det tar tid att bygga upp en stabil inkomstström från hyresfastigheter.

Fastighetsägarna hjälper dig som hyresvärd

fastigheter

Som hyresvärd har du ansvar som att se till att hyresgästen inte skadar sig, du måste se till att snöröjning och sandning fungerar liksom att reparera elektriska fel och annat. Lagarna och skatterna är också till hyresgästens fördel och det är viktigt att du har koll på juridiken. Du får heller inte ta ut moms på hyrorna till privatpersoner, vilket gör att du inte får dra av moms på inköp.

Hyr du ut till företag så kan du bli frivilligt momspliktig om företaget du hyr ut till bedriver momspliktig verksamhet. Du måste då hyra ut lokalerna längre än ett år annars tycker Skatteverket inte att det är stadigvarande verksamhet. Som hyresvärd kan det bli överväldigande med alla regler och skatter i början, som tur är finns branschorganisationen Fastighetsägarna som hjälper dig med frågor och avtal.

Bok med kunskap om fastigheter

För att bli en duktig investerare inom fastigheter så krävs det kunskap i kombination med praktisk erfarenhet. Inom fastighetsägande finns det mycket lagar och regler som är viktigt att hålla koll på. Du har mycket skyldigheter som hyresvärd som du behöver lära dig på en kurs eller läsa i böcker. Vi har gjort en lista på de bästa fastighetsböckerna som du kan beställa hem och läsa i lugn och ro.

Investera i fastigheter via crowdfunding?

Crowdfunding är en metod för att samla in pengar från många människor för att finansiera ett projekt eller en verksamhet. Det finns olika typer av crowdfunding, inklusive donation-based, reward-based, och equity-based crowdfunding.

Fastigheter är en typ av investering som kan finansieras genom equity-based crowdfunding. Det innebär att investerare går med på att investera i fastigheter genom att köpa aktier i ett bolag som äger fastigheten eller i en fastighetsfond. Detta ger investerarna en chans att bli delägare i fastigheten och ta del i eventuella vinster från hyresintäkter eller värdestegringar.

Men det är viktigt att notera att investering i fastigheter via crowdfunding kan vara riskabelt och det är viktigt att göra en noggrann undersökning och förstå de risker och möjligheter som finns innan man investerar.

Vilka är de största fastighetsbolagen i Sverige?

Det finns många stora fastighetsbolag i Sverige, men här är några av de största:

 • Wallenstam: Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med en portfölj av bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och förvaltning av andra fastigheter.
 • Hemsö Fastigheter: Ett statligt ägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter för offentlig verksamhet, främst skolor och vårdboenden.
 • Castellum: Ett av Nordens största fastighetsbolag med en portfölj av kommersiella fastigheter, främst kontor och logistiklokaler.
 • Fabege: Ett fastighetsbolag som fokuserar på att utveckla och förvalta fastigheter i Stockholm och Göteborg, med en portfölj av bostads- och kommersiella fastigheter.
 • Kungsleden: Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige, med fokus på bostads- och kommersiella fastigheter.
 • Vasakronan: Ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med en portfölj av kommersiella fastigheter, främst kontor och köpcenter.
 • Atrium Ljungberg: Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, med en portfölj av bostads- och kommersiella fastigheter.

Dessa bolag är bara en del av de stora fastighetsbolagen i Sverige och det finns många fler.