Fastighetsfonder

Många är intresserade av att investera i fastigheter, men att köpa och äga ett eget fastighetsbolag kräver både kunskap och stora kapital för att komma igång. Med hjälp av fastighetsfonder kan du investera i fastigheter på ett smidigare, billigare och mindre riskfyllt sätt.

Fastighetsfonder

Fastighetsfonder är dessutom ett bra komplement för den som vill få en mer balanserad portfölj och som vill minska risken för att drabbas av de faktorer som finns på aktiemarknaden. Nedan kan du se de bästa fastighetsfonderna senaste 5 åren.

FastighetsfondUtv. 5 årTotal avgift
Länsförsäkringar Fastighetsfond A+34%1,47%
IKC Fastighetsfond A+40%1,14%
Swedbank Robur Fastighet A+34%1,29%
Odin Fastighet C SEK+28%1,52%

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Vad är en fastighetsfond?

Kort och gott kan man säga att en fastighetsfond är en fond som du kan investera i och som inriktar sig på fastighetsbolag eller fastigheter. Det gör att du kan få en direkt exponering mot marknaden, utan att du själv behöver äga en fastighet eller bostad.

När du investerar i en fond av detta slag kommer dina pengar att fördelas mellan olika bolag och fastigheter. Det innebär bland annat att din investering kommer att vara påverkad av hur bostadsmarknaden ser ut. Att investera i en fastighetsfond är ett bra alternativ för den som ännu inte köpt en egen fastighet eller bostad, och vice versa.

Vi avråder från att ha ett stort innehav på en och samma marknad, eftersom din portfölj då blir mer utsatt om det skulle gå dåligt på marknaden. Under rubriken ”Vilka risker finns det för fastighetsfonder?” kommer vi att gå in djupare på detta.

Varför investera i fastighetsfonder?

Fastighetsfonder riktar sig till dig som vill investera i fastighetsbranschen, men som inte vill eller har råd att starta ett eget fastighetsbolag. Med en fond får du en mycket bra exponering mot marknaden och ett stabilare kassaflöde med god avkastning. Här kan du själv välja hur stor investering som du vill göra, baserat på hur mycket du vill eller kan avvara till fonden.

Jämför man med aktiefonder är en fastighetsfond mer stabil. Orsaken till detta är helt enkelt för att intäkter i form av hyror alltid kommer behöva betalas. Även om det skulle vara så att fastighetspriserna sjunker med några procent under en månad, kan hyrorna fungera likt en säkerhetskudde. Det innebär dock inte att det är helt riskfritt. Det finns alltid en risk för att förlora kapital när du investerar i fonder eller aktier.

Bästa fastighetsfonden

Det finns många bra och stabila fastighetsfonder att välja mellan när du vill investera i fastigheter och det är inte alltid lätt att veta vilken eller vilka man ska välja.

På den svenska marknaden kommer du t.ex. att hitta Alfred Berg fastighetsfond, PriorNilsson realinvest, Odin fastighet, Swedbank Robur fastighet, Skagen m2 och SEB fastighetsfond. Den fond som har legat högt upp på listan under en lång period nu är dock Länsförsäkringar fastighetsfond. Oavsett hur man vänder, vrider och mäter är det LF fastighetsfond som har haft den absolut bästa avkastningen på 1-5 år, men även om man tittar på 10-års horisonten.

Länsförsäkringar fastighetsfond är populärast

Att Länsförsäkringar fastighetsfond har blivit så populär och omtyckt är kanske inte så svårt att förstå. Som tidigare nämnt har fonden visat sig stabil och gett en mycket god avkastning under många år. Att man beger sig in på fastighetsmarknaden när man vill investera handlar främst om att få valuta för sina pengar och bygga upp en portfölj som kan stå emot förändringar på marknaden på ett bra sätt och då är LF försäkringar ett utmärkt alternativ.

LF fastighetsfond satsar på aktier genom en fundamental analys. Fonden bedömer allt från lönsamhet till fastighetsbestånd, avkastning och tillväxt. I fonden kan du hitta ett stort utbud av olika fastighetsaktier som håller en hög kvalitet. Det är bland annat Sagax, men också Balder och Fabege. Om du letar efter ett bra komplement till din portfölj är LF fastighetsfond värd att satsa på. Det är dessutom en bättre och tryggare lösning för dig som inte vill direktinvestera, eftersom du sparar både energi, tid och pengar. Läs mer om LF Fastighetsfond här.

Vilka risker finns det med fonder inom fastigheter?

Om du väljer att använda dig av fastighetsfonder för att få en diversifierad portfölj är fondalternativet starkt rekommenderat, men om du redan har investerat pengar i en fastighet eller bostadsrätt bör du undvika att även lägga pengar på fastighetsfonder. Orsaken till detta är helt enkelt för att du lägger ett alldeles för stort innehav i fastighetsbranschen, vilket i sin tur innebär att risken blir betydligt högre och din portfölj instabil.

Ytterligare en sak som kan vara värd att veta är att fastighetsfonder har långa transaktionstider, höga transaktionskostnader och höga förvaltningsavgifter. Det är förvisso ingen direkt risk, men en nackdel med att investera i fondalternativet. Det finns dock smarta och smidiga lösningar på problemet. Om du tycker det är alldeles för kostsamt att använda dig av en fonddepå eller ISK-konto kan du istället välja att använda dig av en PPM-depå. PPM är en förkortning på Pensionsmyndigheten och här får du rabatt på fastighetsfonder som du planerar att äga och investera långsiktigt i.