Fastighetsaktier

Det har blivit allt mer populärt och attraktivt att investera i fastighetsaktier. I Sverige har fastighetsmarknaden länge varit mycket starkt och vi kan inte se några tecken på att den skulle sakta ner eller bli svagare.

Fastighetsaktier

Oavsett om du är novis och precis har börjat fundera på att investera i börsen eller om du redan har en bra och stabil portfölj är fastighetsaktier ett bra långsiktigt alternativ för att göra portföljen ännu mer komplett och stadig. Nedan ser du de bästa fastighetsaktierna de senaste 10 åren.

FastighetsaktieUtv. 10 årInriktning
Sagax B+1633%Lager/Industri
Fast. Balder B+427%Bostäder/Kontor
Wihlborgs+172%Bostäder/Kontor
Platzer Fastigheter B +168%Kontor/Lager
Wallenstam B+82%Bostäder

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i aktier. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Vad är fastighetsaktier?

Fastighetsaktier kan du hitta hos bolag som har valt att investera i olika typer av fastigheter. Investeringen kan ske i form av direkt ägande, men också genom förvaltning eller utveckling av fastigheter. Företagen kan ha några få fastigheter, eller flera stycken bakom sig och det kan handla om allt från industrilokaler, kommersiella fastigheter som kontor, men också butiker och privata bostäder. Det är inte ovanligt att fastighetsbolag väljer att ha en kompott av olika fastighetstyper i portföljer, men sen finns det även de som riktar in sig mer specifikt, t.ex. på hotell eller logistik.

Ytterligare en inriktning inom fastighetsbranschen är genom krediter och lån till fastighetsbolag eller byggbolag som är i processen att bygga upp en fastighet från grunden eller renovera en redan befintlig. Här hittar du även mäklarfirmor som erbjuder förmedling av sälj- och köptransaktioner, men denna typ av bolag kallas sällan för fastighetsaktie.

Varför investera i fastighetsaktier?

Det finns många orsaker till varför du bör investera i fastighetsaktier. Till att börja med kan du räkna med stabila intäkter varje månad, eftersom bolagen alltid kommer att få intäkter i form av hyror, men det finns fler fördelar än så.

  • Fastighetsaktier har visat sig kunna stå emot inflation på ett mycket bra sätt. Både fastighetspriser och hyror följer generellt sett inflationen väldigt bra.
  • Ett fastighetsbolag kan belåna större delar av investeringarna och använda sig av hävstången. Lånen är vanligtvis till låg ränta och aktien gynnas.
  • Det är inte ovanligt att kunna handla fastighetsaktier med en substansrabatt, vilket begränsar riskerna. Om fastighetsbolaget skulle få ekonomiska problem och aktien likvideras finns det ändå en chans att du får tillbaka din investering inom sinom tid.
  • Satsar du på fastighetsaktier som har en låg belåning kommer du att kunna stå emot en lågkonjunktur mycket bättre.

Bästa fastighetsaktien

Många fastighetsbolag i Sverige haft en imponerande prestation under de senaste två decennierna. Ett exempel på ett sådant bolag är Castellum, ett fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1999. Castellum är en av de största fastighetsägarna och förvaltarna av kommersiella fastigheter i Sverige och har en lång historia av stabil tillväxt och utdelningar till aktieägarna.

Andra fastighetsbolag som har presterat väl under de senaste åren inkluderar Sagax och Wallenstam, som båda är noterade på Stockholmsbörsen och har en stark närvaro på den svenska fastighetsmarknaden.

Det är svårt att säga vilken fastighetsaktie som är bäst på marknaden och orsaken till detta är helt enkelt på grund av att behoven varierar från person till person. Den aktie som är bäst för dig behöver inte vara bäst för någon annan, och vice versa. Det vi däremot kan säga är att det finns några fastighetsaktier som faktiskt presterar riktigt bra och som kan vara värda att titta närmare på:

Är dessa då de bästa fastighetsaktierna? Någon säkerhet finns det ingen som kan ge, men de som finns i listan ovan är riktigt bra alternativ. Kom ihåg att det alltid finns risker med att investera i aktier och fonder. Marknaden går upp och ner så även värdet. Här är det upp till dig själv att bestämma vad som blir det bästa alternativet för dig.

Fastighetsaktier med hög utdelning

Att vilja satsa på fastighetsaktier med en hög utdelning faller sig naturligt för de flesta investerare. Det är nämligen genom utdelningen som du kommer att tjäna pengar. Det innebär dock inte att den högsta utdelningsaktien är den absolut bästa. Generellt sett finns det inte många anledningar att gå efter de högsta alternativen, eftersom hög utdelning kan vara ett tecken på att risken i bolaget är hög. Här nedan har vi listat de fastighetsaktier som har hög utdelning just nu och i snitt på 5 år.

Vi rekommenderar att du fokuserar på att hitta fastighetsaktier som har bra utdelningstillväxt, istället för att stirra dig för blind på utdelningen och direktavkastning. Genom att göra detta kommer du att kunna få bättre och högre avkastning på lång sikt, eftersom utdelningstillväxten har en tendens att höja aktiepriset. Detta, i sin tur, innebär att du får en högre totalavkastning.

Mest ägda fastighetsaktien

Nyfosa och Klövern ligger i topp när det kommer till mest ägda fastighetsaktier, men det finns en aktie som går om dem alla – Castellum. För att en aktie ska bli populär gäller det att den har något som lockar till sig investerare, något som Castellum har.

Här hittar du t.ex. 6 stycken dotterbolag bakom bolaget som är de drivande företagen i att förvalta och utveckla fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter i bland annat Göteborg och Stockholm, men även i Öresundsområdet och Mälardalen, samt Östa Götaland. Börsvärdet ligger idag på 54 640 miljoner svenska kronor och det finns inga tecken på att det kommer att sjunka.

Varför sjunker fastighetsaktier när räntan stiger?

Fastighetsaktier kommer i första hand att påverkas av räntan. Därför är det viktigt att du skapar dig kunskap och information om aktiehandel innan du kommer i gång. Om du inte är varsam finns det risk att du hamnar i en av fallgroparna. Historiskt sett har man sett att fastighetsaktier har gått mycket starkt och bra under en lång period. Det kan handla om att tillväxtpotentialen är relativt begränsad, men det kan också handla om att ränteläget har varit otroligt gynnsamt under en lång period. Om Riksbanken skulle få för sig att höja räntan finns det risk för att fastighetsaktien kommer att sjunka.

Med det sagt kommer en höjning av räntenivåerna att göra så att fastighetsbolagen blir mer utsatta och därmed mer sårbara. Detta, i sin tur, leder till att aktierna sjunker. Fastighetsbolagen kan inte själva påverka räntan.

Risker med fastighetsaktier

Ingen investering är helt riskfri. Det inkluderar även investeringar på fastighetsmarknaden. Även om det inte finns några tecken på att marknaden kommer att krascha på en bra tid framöver, finns det ingen som vet vad som kommer att hända. Oavsett om du väljer de allra största och bästa bolagen har du ingen garanti för att ditt kapital kommer att vara säkert.

Som tidigare nämnt kommer räntan att påverka väldigt mycket huruvida värdet sjunker eller ökar. Försök att sprida dina risker så mycket som möjligt genom att skapa en portfölj som är blandad. Om du tycker det är för jobbigt att investera direkt i fastighetsaktier så kan fastighetsfonder vara ett bra alternativ. Där är det istället en förvaltare som gör köp och försäljningar och du slipper följa marknaden.